Zadzwoń: 506 901 621 / 94 36 64 074

Śledź nas:

Wkrótce nowelizacja ustawy o OZE

1. lipca 2016 wejdzie w życie 4 rozdział nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii a wraz z nim regulacje dot. rozdzielenia działalności właścicieli gospodarstw domowych, skierowanej głównie na własne potrzeby oraz działalności gospodarczej nastawionej na dostarczanie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Dzięki tej regulacji osoby fizyczne będą mogły uzyskać częściową rekompensatę. Dotyczyć ma ona poniesionych nakładów na instalację OZE.

„Dla niepowiązanych przedsiębiorców eksploatujących indywidualne małe i mikro instalacje rozważane jest dopuszczenie wzorowanych na rozwiązaniach zagranicznych mechanizmów FIT. Umożliwiałyby one rozliczenia po zryczałtowanej cenie, bez konieczności prowadzenia gry rynkowej. W tym przypadku cena powyżej średniej ceny rynkowej ma jednak charakter pomocy publicznej. Dlatego tak zapewniona dopłata będzie musiała zostać ograniczona do poziomu, w którym danego typu instalacja OZE przekroczy próg, po którym jej komercyjna instalacja będzie opłacalna bez dopłat. W rozliczeniach uwzględniane byłyby też ewentualne dotacje inwestycyjne wykorzystane wcześniej dla danej instalacji” – czytamy.

Co więcej, regulacje nie będą zagrażać funkcjonującym rolniczym biogazowniom oraz zapewnią im sposobność do dalszego rozwoju. Ponadto największe dotację otrzymają te podmioty gospodarcze, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju tego sektora poprzez stworzenie miejsc pracy i wytworzoną wartość dodaną.

Ponadto dodatkową atencją cieszyć będą się gminne mikroklastry energetyczne, które poprzez połączenie kilku działań z zakresu OZE mogą doprowadzić do samowystarczalności energetycznej, co będzie w nadchodzącym okresie najbardziej promowane. Zatem dla lokalnych pomiotów gospodarczych opłacalna stanie się współpraca w ramach energetycznego mikroklastra.

Wiemy, jak ważna jest

Wycena projektu

Zastanawiałeś się ile może kosztować wykonanie planowanego systemu fotowoltaicznego?
Wypełnij formularz i poznaj koszty Twojej instalacji fotowoltaicznej.

Sprawdź wycenę