Zadzwoń: 506 901 621 / 94 36 64 074

Śledź nas:

Konsulting

Działalność ekspercka z zakresu: ekspertyz technicznych eksploatacyjnych i poawaryjnych instalacji elektrycznych; ekspertyz technicznych dokumentacji projektowych, kosztorysów, specyfikacji technicznych; doradztwa technicznego; doradztwa energetycznego; audytów instalacji elektrycznych i oświetlenia zewnętrznego; Realizacja projektów budowlanych. Realizacja projektów wykonawczych. Realizacja dokumentacji powykonawczych. Występowanie o pozwolenia, uzgodnienia ze stronami postępowania. Nadzór inwestorski. Kierowanie budową. Projektowanie instalacji elektrycznych i AKPiA w budynkach:… Read more »

Działalność ekspercka z zakresu:

ekspertyz technicznych eksploatacyjnych i poawaryjnych instalacji elektrycznych;
ekspertyz technicznych dokumentacji projektowych, kosztorysów, specyfikacji technicznych;
doradztwa technicznego;
doradztwa energetycznego;
audytów instalacji elektrycznych i oświetlenia zewnętrznego;

Realizacja projektów budowlanych.
Realizacja projektów wykonawczych.
Realizacja dokumentacji powykonawczych.
Występowanie o pozwolenia, uzgodnienia ze stronami postępowania.
Nadzór inwestorski.
Kierowanie budową.

Projektowanie instalacji elektrycznych i AKPiA w budynkach:

mieszkalnych,
biurowych,
użyteczności publicznej,
przemysłowych.

Projektowanie instalacji i sieci zewnętrznych takich jak:

wewnętrzne linie zasilające (WLZ),
przyłącza (kablowe i napowietrzne) nN i SN,
linie kablowe nN i SN,
linie napowietrzne nN i SN,
stacje transformatorowe.

Do wszystkich projektów istnieje możliwość wykonania:

specyfikacji technicznej wykonania robót,
kosztorysów inwestorskich i wykonawczych,
nadzoru autorskiego.
nadzoru inwestorskiego.

Wykonujemy badania (instalacji elektrycznych i obiektów):

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
instalacji piorunochronnej,
instalacji połączeń wyrównawczych,
natężenia oświetlenia,
termowizyjne, instalacji i obiektów

Wiemy, jak ważna jest

Wycena projektu

Zastanawiałeś się ile może kosztować wykonanie planowanego systemu fotowoltaicznego?
Wypełnij formularz i poznaj koszty Twojej instalacji fotowoltaicznej.

Sprawdź wycenę